Metsys Oy - Tietojärjestelmiä teollisuuteen

Metsys Oy on vuodesta 1992 lähtien toiminut riippumaton ohjelmistotalo, joka on on erikoistunut teollisuuden tieto- ja ohjausjärjestelmiin, joissa vaaditaan keskeytymätöntä toimintaa. Toimitamme tuotteita ja räätälöityjä tietojärjestelmiä kappaletavarateollisuuteen, prosessiteollisuuteen, logistiikkaan...

Tuotannonohjaus

Metsys-tuotannonohjaus

Tuotannonohjausjärjestelmällä saadaan toimitettua oikeat materiaalit oikeaan aikaan tuotantosolun tai –koneen välittömään läheisyyteen. Tällöin tuotannossa ei ole ylimääräistä materiaalia ja tuotantoympäristö pysyy siistinä, selkeänä ja turvallisena. Myös tilantarve tarve tuotannossa vähenee, koska materiaalit ovat varastossa siihen saakka, kunne niitä tarvitaan tuotannossa.

image

MES-järjestelmältä (Material Requirements Planning) tai jotain muuta kautta saadaan tieto tuotannon tarpeista. Tätä tietoa vastaan aloitetaan ohjattu materiaalin keräily haluttuna ajankohtana, keräiltävistä materiaaleista saadaan ns. keräilylista, mistä näkyy materiaalin sijainti ja kerättävä määrä. Jotta tarvittavat materiaalit voidaan kerätä tuotantoon, pitää tuotannonohjausjärjestelmän tietää mistä materiaalit löytyvät, tätä varten on oltava käytössä varastonhallintajärjestelmä jossa on paikkakohtainen tieto varaston materiaaleista. Kun keräily on valmis, tulee keräilijän kuitata tehtävä valmiiksi, tällöin varaston materiaalisaldot päivittyvät ja materiaalit siirtyvät järjestelmässä tuotantoon.

image

Keräilyä voidaan helpottaa Metsysin kehittämällä valo-ohjatulla keräilyllä. Valo-ohjatussa keräilyssä jokaiseen hyllypaikkaan kiinnitetään näytöllä ja kuittauspainikkeella varustettu keräilynäyttö. Kun tietystä hyllypaikasta halutaan kerätä, syttyy keräilynäytön valo ja näytöllä näkyy kerättävä määrä, kun hyllypaikan keräily on suoritettu, kuitataan keräily painonapilla.