Metsys Oy - Tietojärjestelmiä teollisuuteen

Metsys Oy on vuodesta 1992 lähtien toiminut riippumaton ohjelmistotalo, joka on on erikoistunut teollisuuden tieto- ja ohjausjärjestelmiin, joissa vaaditaan keskeytymätöntä toimintaa. Toimitamme tuotteita ja räätälöityjä tietojärjestelmiä kappaletavarateollisuuteen, prosessiteollisuuteen, logistiikkaan...

Varastonhallinta

Yleistä varastonohjausjärjestelmistä

image

Varastonohjausjärjestelmä on toimitusketjuun liittyvien varasto-operaatioiden perusta, sen avulla voidaan hallitaan tavaran liikuttaminen varaston sisällä, vastaanotto, hyllytys, keräily, pakkaus ja lähetys. Varastonhallintajärjestelmän avulla pyritään optimoimaan ja tehostamaan kaikkia varaston sisäisiä prosesseja.

Nykyään varastoissa ja varastojenhallinnassa käytetään hyväksi eri teknologioita: viivakoodilukijoita, RFID-lukijoita, tietokoneita, langattomia yhteyksiä ja tietokantoja. Nimikkeiden keräilyssä voidaan käyttää joko valo- tai ääni-ohjattua keräily –teknologiaa. Nimikkeiden keräilyssä voidaan käyttää joko valo- tai ääni-ohjattua keräilyä, tällöin keräily-ohjelma ohjaa optimoidusti varastohenkilökuntaa kerämään tarvittavat nimikkeet. Varastopalveluiden keskittyessä palveluvarastoihin keräilyn optimoinnin merkitys kasvaa. Kun varastonkäyttäjiä on useita ja tavarat saattavat sijaita eri puolilla suurta varastoaluetta, tällöin ohjattu keräily edesauttaa varaston tehokasta käyttöä.

Varastonhallintajärjestelmiä voidaan käyttää joko yksinään tai rajapintojen avulla järjestelmä pystytään liittämään ympäröiviin järjestelmiin, jolloin varastonhallinta on sulavasti osa tuotantolaitoksen muita prosesseja. Reaaliaikainen tieto tavaran sijainnista ja liikkumisesta on oleellista tehokkaan ja suunnitelmallisen operatiivisen toiminnan kannalta. Tehokas varastonhallinta laskee yrityksen toimitusketjun hallinnan kuluja merkittävästi.

Metsys-varastonhallintajärjestelmä

Varastonhallintajärjestelmä tukee varastoprosesseja tavaran vastaanotosta tavaran lähettämiseen, pääpainon ollessa kuitenkin varastoitavien nimikkeiden varastoinnissa. Varastosiirrot voidaan toteuttaa manuaalitrukeilla, AGV-trukeilla, kattonostureilla tai jollain muulla siirtomenetelmällä. Järjestelmä on liitettävissä eri valmistajien ERP-järjestelmiin, tällöin varastonhallinta tulee kiinteäksi osaksi tuotantolaitoksen muita prosesseja. Hyvin usein tuotantolaitoksilla on esimerkiksi SAP-järjestelmä joka hoitaa myös varastonhallinnan, mutta yleensä tällöin ei ole varastonhallintaa varastopaikka kohtaisella tasolla vaan varasto on järjestelmien mukaan yksi varastopaikka, jossa on kaikki varaston yksiköt. Näissä tilanteissa järjestelmä antaa huomattavan lisäarvon olemassa olevalle varastonhallinnalle.

Tavaran vastaanotto

Järjestelmässä tavaran vastaanotto tapahtuu usein ERP:stä (Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä) saatavaa ostotilausta vastaan. Tavaran vastaanoton jälkeen luodaan varastonhallintaan uusi yksikkö joko automaattisesti tai käsin käyttöliittymästä. Sisääntulevalle yksikölle valitaan etukäteen määriteltyjen parametrien perusteella paras mahdollinen varastopaikka, ohjausparametreja voi olla yksikön fyysiset mitat, etukäteen määritelty varastoalue tietylle tuotteelle tai joku muu asiakkaalle tärkeä varastointiehto.

Tavaran varastointi

Yksiköiden ollessa varastossa saadaan järjestelmästä tulostettua inventaariraportti varastossa olevista yksiköistä. Raportoitavaa dataa voidaan hakea ja rajata raportointi-käyttöliittymästä. Järjestelmässä on toiminto, jolla voidaan raportin data siirtää Microsoftin Exceliin.

Tavaran tilaus varastosta

Kun yksikkö tai yksiköt halutaan varastosta ulos, tulee järjestelmään syöttää varastotilaus tai vaihtoehtoisesti tilaus voidaan myös hakea suoraan yläjärjestelmiltä. Tilauksessa on oltava tieto mitä yksiköitä tilaukseen kuuluu tai mitä nimikettä tai erää tilaus koskee. Järjestelmä tekee tilauksen pohjalta tarvittavat varastosiirrot ja päivittää varastostatuksen kun siirrot ovat suoritettu.

Käyttöliittymät

Järjestelmän pääkäyttöliittymänä on graafinen-näyttö ns. varastokartta, joka pyrkii vastaamaan tilan todellista layoutia. Varastokartalla näkyy kaikki varaston varastopaikat ja niissä olevat yksiköt, varastokartalta pystytään etsimään haluttu yksikkö tai rajaamaan varaston yksiköitä.

Toinen tärkeä käyttöliittymä on materiaalinkäsittelijöiden tehtävänäyttö, tältä näytöltä näkyvät kaikki käynnissä olevat tehtävät. Materiaalinkäsittelijä valitsee itselleen haluamansa tehtävän ja järjestelmä opastaa häntä toimittamaan materiaalin optimaaliseen paikkaan. Materiaalinkäsittelijä voi tarvittaessa helposti vaihtaa loppupaikan haluamakseen.

image
Järjestelmän liittäminen ympäröiviin järjestelmiin

Metsys-varastonhallinta järjestelmä on vuosien aikana liitetty useisiin MES- ja ERP-järjestelmiin. Yhteystapoja on ollut kiinteästä tietokantayhteydestä tiedostopohjaiseen kommunikaatioon ja kaikkiin järjestelmiin on toimiva rajapinta saatu luotua.

Avaa Varastonhallinta-esite