Valmistuksenohjaus tehostaa materiaalivirtoja

Tuotannonohjausjärjestelmän avulla toimitetaan oikeat materiaalit oikea-aikaisesti tuotantosolun tai –koneen viereen. Välivarastoille ei ole tarvetta ja tuotantoympäristö pysyy siistinä, selkeänä ja turvallisena. Myös tilantarve tuotannossa vähenee, koska materiaalit tulevat tuotantolinjalle silloin, kun niitä tarvitaan.

MES eli Manufacturing Execution System

MES (Manufacturing Execution System) valmistuksenohjaus ohjaa tuotteen valmistuksen eri vaiheita kokoonpantavien osien keräilystä tuoteen valmistumiseen ja lähettämiseen asti. Järjestelmä räätälöidään aina kattavasti asiakkaan tuotantoprosesseja tukevaksi. Tuotannonhjausjärjestelmä voidaan liittää saumattomasti WMS-varastojärjestelmään, jolloin saadaan tuotannonohjaus kattamaan koko valmistusketju tavaran vastaanottamisesta tuotteen valmistumiseen.

Me luotamme Metsys Oy:n osaamiseen